Waarom kiezen voor De Piramide?

De keuze voor een school is belangrijk, uw kind brengt op school immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. We helpen hier graag bij! Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan bespreken wij wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een aantal argumenten op een rijtje gezet, waarom u voor onze school zou kunnen kiezen:
 • De Piramide is de enige openbare basisschool in de gemeente Edam-Volendam en ieder kind is bij ons welkom, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke afkomst.
 • Als Vreedzame School zorgen we voor een sfeer van veiligheid, rust en vertrouwen in jezelf en in elkaar. Wij vinden het belangrijk dat het kind lekker in zijn vel zit als voorwaarde om goed te kunnen leren.
 • Onze focus ligt op het behalen van goede resultaten, zowel wat betreft het verwerven en verwerken van kennis als de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De afgelopen twee jaar heeft dit geresulteerd in een goed resultaat bij de Centrale eindtoets. Daar zijn wij trots op!
 • Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.
 • We maken gebruik van moderne leermiddelen, zoals het werken met de interactieve lessen van Gynzy. Op een speelse, interactieve manier krijgen de kinderen de lesstof voor spelling en rekenen aangeboden. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen allemaal een eigen chromebook.
 • Wij werken samen met de Muziekschool Waterland; elke week krijgen de groepen 1 t/m 8 een muziekles gegeven door een docent muzikale vorming. Leerlingen uit groep 5 krijgen muziekles en leren een instrument bespelen onder leiding van docenten van de Muziekschool Waterland. Samen muziek maken is erg leuk en ontspannend, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen zoals beter kunnen luisteren en concentreren en makkelijker taal leren en lezen.
 • We organiseren activiteiten buiten de school zoals theaterbezoek, bibliotheekbezoek, sporttoernooien en excursies.
 • Wij zijn een gezonde school; kinderen eten op elke dag tijdens de pauze hun zelf meegebrachte fruit.
 • Wij bieden tussen de middag opvang aan die flexibel is af te nemen. Na lunch speelt uw kind nog even lekker buiten met vriendjes en groepsgenoten en gaat zo 's middags weer fris de klas in.
 • Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met Berend Botje Edam waardoor u zich als (werkende) ouder geen zorgen hoeft te maken over de opvang van uw kind voor- en na schooltijd.
 • Er sprake van een concreet plan voor een integraal kindcentrum (IKC) in een nieuw gebouw, waarin ook een peuteropvang en buitenschoolse opvang gehuisvest wordt. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen in de nabije toekomst van 07.00 uur 's ochtends tot 19.00 uur 's avonds op school verblijven.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de Schoolgids.pdf.

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."