De Vreedzame school

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in de klas en de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt zo een democratische gemeenschap, waar­in iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen allerlei taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.
Leerlingen uit hogere groepen worden opgeleid tot mediatoren en krijgen hiervoor een training en diploma. Zij zijn dan het aanspreekpunt voor andere kinderen die een probleem hebben en helpen hen bij zoeken naar een oplossing. 

Thema's die in De Vreedzame School aan de orde komen zijn: positieve groepsvorming, het zelf oplossen van conflicten, wijze van communiceren met elkaar, omgaan met gevoelens en omgaan met verschillen.

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein waardoor de leerlingen meer aandacht krijgen."