SKOP

De Piramide

Kinderopvang Purmerend heeft samen met de directie van OBS de Piramide te Edam de wens om een Integraal Kindcentrum te starten (IKC).

Een plek waar onderwijs en opvang samen hand in hand gaan om kinderen meer kansen te bieden en waar ze volop de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontplooien. De eerste stap in de ontwikkeling naar een Kindcentrum is het starten van een buitenschoolse opvang (BSO) en in een later stadium een peuteropvang.

Op dit moment zijn er nog onvoldoende kinderen aangemeld om de buitenschoolse opvang in basisschool de Piramide te kunnen starten. Wij bieden daarom op OBS de Piramide nóg geen buitenschoolse opvang aan.

Heeft u belangstelling voor buitenschoolse opvang in de Piramide? Laat ons dat vooral weten!

Dit kan via onze knop 'Inschrijven'. Hier kunt u kiezen voor de locatie 'de Piramide'. U komt dan op de wachtlijst. Op deze manier kunnen wij bij voldoende belangstelling alsnog een buitenschoolse opvang starten.

Leerlingen aan het woord

"Wij geven onze school gemiddeld een 8,4!"