Muziekschool Waterland

Samen met de Muziekschool Waterland geven wij een nieuwe impuls aan ons muziekonderwijs!
Met de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren wij in meer en beter muziekonderwijs. Hierbij werken we samen met muziekdocenten van de Muziekschool Waterland. Een docent van Muziekschool Waterland verzorgt elke week een interactieve les vanuit de methode 123Zing voor alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 op onze school. Leerlingen uit groep 5 leren bovendien een instrument te bespelen. 

Muziekeducatie ondersteunt al het leren, want je moet gebruik maken van meerdere vaardigheden, vaak tegelijkertijd! Bijvoorbeeld oren en ogen, maar ook grote en kleine spieren. En muziekeducatie draagt bij aan de hersenontwikkeling van kinderen.
 

Ouders aan het woord

"Diversiteit, gedreven leraren, gemoedelijke sfeer!"