Onze visie

De Piramide is een kleine basisschool waar iedereen welkom is! Iedereen op school wordt gezien! Wij bieden de kinderen op De Piramide goed onderwijs aan. Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Vanuit hoge verwachtingen werken wij met heldere leerdoelen en een duidelijke onderwijsstructuur. Kinderen leren daardoor verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen voor hun leerproces. Dit kan alleen met betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen én ouders! Naast het leren zijn wij een Vreedzame School. Dit betekent dat wij de goede omgang met elkaar binnen en buiten school heel belangrijk vinden. Vanuit respect voor elkaar; iedereen is verschillend!

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"