Ouders & Kinderen

We zorgen voor een veilige en gestructureerde leeromgeving met duidelijke normen en waarden. Onze communicatie kenmerkt zich door laagdrempeligheid en korte lijnen; wij komen afspraken na! Onze kernwaarden zijn:
  • Bieden van veiligheid.
  • Respect voor elkaar.
  • Inzetten van talenten van leerlingen, ouders en leerkrachten zodat iedereen zich breed ontplooit.
  • Uitdagende leeromgeving. We leren kinderen vaardigheden om bij te dragen in de maatschappij, met de nadruk op taalontwikkeling, culturele diversiteit, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid, samenwerken en ICT.
  • Gezond gedrag: we stimuleren gezonde voeding, veel sporten en bewegen.

Ouders aan het woord

"Diversiteit, gedreven leraren, gemoedelijke sfeer!"