Vakanties, vrije dagen & verlof

Vakanties, vrije dagen & verlof 2024-2025
In onderstaande link vindt u de vakanties, vrije dagen en geplande activiteiten.
  • activiteiten en vakantie-vrije dagen rooster schooljaar 2024-2025

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs
Hoewel we ons dat niet meer dagelijks realiseren...is het goed om daar af en toe bij stil te staan. 
Het is onze taak om onze kinderen jaarlijks minimaal 940 uur onderwijs te bieden.
Het is uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat uw kind dit recht niet wordt ontnomen. Dit betekent dat wij er vanuit gaan dat u uw vakanties, tripjes, weekendjes weg binnen reguliere verlof en vakantiedagen plant. Op die manier ontneemt u uw kind zelf ook niet het recht op onderwijs. 

Voor informatie over leerplicht, verlofaanvragen, etc. verwijzen wij u graag door naar de Website Leerplicht Edam-Volendam 

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de directeur van de school voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er écht een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directeur van de school. 

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."