Partners

OBS De Piramide werkt samen met tal van instellingen en instanties.
Een aantal van deze partners lichten wij nader toe:

- School Maatschappelijk Werk (SMW)
Namens SMW heeft Maartje Smits elke dinsdag spreekuur op school. Bij haar kunt u terecht voor allerlei vragen op sociaal maatschappelijk gebied.

- School Begeleidingsdienst (SBD)
De SBD adviseert school op het gebied van leer- en gedragproblematieken. Tevens begeleiden ze scholen bij grote veranderingen zoals het implementeren van nieuwe lesmethodes.

- Samenwerkingsverband Waterland (SWV Waterland)

- Berend Botje
De samenwerking met Berend Botje is vooral gericht op het zorgen van een goede overgang tussen opvang en basisschool.

- Muziekschool Waterland
Een docent van Muziekschool Waterland verzorgt elke week een interactieve les vanuit de methode 123Zing voor alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 op onze school.

-SKOP(Stichting Kinderopvang Purmerend). Deze stichting gaat vanaf dit schooljaar de opvang regelen bij alle OPSPOOR scholen.

Leerlingen aan het woord

"Wij geven onze school gemiddeld een 8,4!"