Partners

OBS De Piramide werkt samen met tal van instellingen en instanties.
Een aantal van deze partners lichten wij nader toe:

- School Maatschappelijk Werk (SMW)
Namens SMW heeft Maartje Smits elke dinsdag spreekuur op school. Bij haar kunt u terecht voor allerlei vragen op sociaal maatschappelijk gebied.

- School Begeleidingsdienst (SBD)
De SBD adviseert school op het gebied van leer- en gedragsproblematieken. Tevens begeleiden ze scholen bij grote veranderingen zoals het implementeren van nieuwe lesmethodes.

- Samenwerkingsverband Waterland (SWV Waterland)

- Berend Botje
De samenwerking met Berend Botje is vooral gericht op het zorgen van een goede overgang tussen opvang en basisschool.

- Muziekschool Waterland
Een docent van Muziekschool Waterland verzorgt elke week een interactieve les vanuit de methode 123Zing voor alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 op onze school.

- Openbare Bibliotheek Waterland.
Op school is wekelijks een leesconsulent van de bibliotheek aanwezig met als doel het bevorderen van de leescultuur bij de kinderen. Zij organiseert activiteiten binnen en buiten de groep op het gebied van lezen. Zo doen de groepen activiteiten in de bibliotheek, zijn er voorleeswedstrijden en komt er een schrijver in de klas.

-SKOP(Stichting Kinderopvang Purmerend). Deze stichting gaat vanaf dit schooljaar de opvang regelen bij alle OPSPOOR scholen.

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."