Leerlingenparticipatie

Ieder kind voelt zich welkom en gezien!
Leerlingen en de ontwikkeling van hun talenten staan bij ons centraal. Vanuit de Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De mediatoren van groep 7 en 8 zijn daar een goed voorbeeld van. Deze leerlingen zijn getraind om medeleerlingen te helpen bij het oplossen van conflicten. Elk jaar is er een sollicitatieprocedure.
 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. We volgen hierbij de volgende thema's:
  • Wij horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)

Leerlingenraad 
Op De Piramide zijn we bezig met het opzetten van een leerlingenraad. Dit betekent dat er kinderen vanaf de middenbouw gekozen worden om met de directie van school te praten over bepaalde zaken van school. Bijvoorbeeld de inrichting van het speelplein of de organisatie van het overblijven. De kinderen kunnen ook komen met ideeën voor de school. 

Ouders aan het woord

"De kinderen maken geen onderscheid als het gaat om afkomst of geloof!"