Gezondheid

Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van het consultatiebureau overgenomen door het Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD Zaanstreek-Waterland bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind. De leerlingen in groep 7 worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle leerlingen uit de overige groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.

Logopedische screening
Tijdens de kleuterperiode komt een logopedist op school. Zij voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"