Ons teamOp De Piramide werken vele mensen samen aan de toekomst van onze kinderen 
Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is.
Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en prettig voelt.

 
Hoe houden wij ons als team scherp?
Op OBS De Piramide zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren, ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.
 
Specialisten
Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:
  • De directie: eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
  • Intern Begeleider: voor alle leerlingen, die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we samen naar oplossingen.
  • Administratief medewerkster: twee dagen per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
  • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school en ook voor persoonlijke vragen over de dingen van het leven. Onze Maatschappelijk werkster is aanwezig op de dinsdag.
  • Vakdocent bewegingsonderwijs: op de Piramide krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 twee maal per week gymles in het Bolwerck. De leerlingen uit groep 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal binnen de school van hun eigen leerkracht en twee keer per week van de vakdocent in de gymzaal.
  • Docent muzikale vorming: leerlingen uit groep 5 krijgen een periode één maal per week les. Deze lessen worden gegeven door muziekdocenten van Muziekschool Waterland. 
  • Brugfunctionaris: onze brugfunctionaris is 16 uur per week gekoppeld aan onze school.
  • Dramadocent: musical groep 8 en de school brede optredens. 

 

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."