Meesterschap

Inzicht in eigen leerdoelen
Samen leren betekent zicht hebben op leerdoelen en op ontwikkeling! Op de Piramide weten kinderen aan welke doelen ze werken en welke stappen ze nog moeten zetten om tot het behalen van die doelen te komen. Zo maken we kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en vergroten ze hun zelfstandigheid zodat zij -als zij later op eigen benen staan- ook zelf hun eigen doelen kunnen bereiken.

Kinderen zijn niet alleen bezig met het leren van de basiskennis -zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie- maar ontwikkelen zich ook wat betreft creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Ze leren samenwerken met anderen en verantwoording te dragen. Zo zijn ze klaar om volop mee te doen in onze 21e eeuwse samenleving.

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"