Verbinden

Leven in een multiculturele samenleving
Iedereen is welkom, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke afkomst.
Onze school is geen eilandje op zich, ver van de multiculturele samenleving. Samen met ouders en leerlingen geven we inhoud aan zaken die ons vanuit de maatschappij bereiken. De kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd moet worden. Voor ons staat het waarderen en het respecteren van de ander centraal. Zo bieden wij op de Piramide een warme, veilige leeromgeving voor ieder Edams kind.

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."