Vertrouwen

Respect voor elkaar en je omgeving
Wij leren de kinderen via de Vreedzame school om met respect om te gaan met elkaar en hun omgeving. Hierdoor ontstaat een gevoel van veiligheid en vertrouwen. We geven niet alleen lessen over hoe we met elkaar omgaan, maar werken ook aan een vreedzame cultuur in de klas en op school. Vanaf groep 1 werken we met lesblokken die bijdragen aan onze opvoedkundige opdracht: kinderen normen en waarden bijbrengen, leren respect te hebben voor anderen en voor het anders zijn. Dat beperkt zich niet tot de school. We leren onze leerlingen om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We zijn samen verantwoordelijk voor onze gemeenschap op school, maar ook daar buiten. Dat uit zich bijvoorbeeld ook in sportief en respectvol met elkaar omgaan op een sportveld.
 

Ouders aan het woord

"De kinderen maken geen onderscheid als het gaat om afkomst of geloof!"