Nieuwsbrief

Elke twee weken verschijnt onze nieuwsbrief de Piramide Post (PIPO) die wij via het Ouderportaal mailen aan de ouders van onze leerlingen. Hier vindt u de laatste edities, zodat u eens kunt kijken hoe en waarover wij met onze ouders communiceren.

De laatste vijf nummers van de nieuwsbrief

Ouders aan het woord

"De kinderen maken geen onderscheid als het gaat om afkomst of geloof!"